Farní pouť ke sv. Vavřinci v Kostomlatech pod Milešovkou

Dominik Faustus 9.srpna 2020

V neděli 9. srpna 2020 od 10.30 hodin se v kostele sv. Vavřince v Kostomlatech pod Milešovkou konala slavnostní bohoslužba u příležitosti farní pouti k patronovi kostela, kterého svátek si připomínáme následující pondělí 10. srpna. Mši svatou celebroval farář P. Radomír Kuchař a místní farníci i poutníci z Teplic, kteří z důvodu oprav v kostele sv. Alžběty nemohli se tam bohoslužby účastnit, si poté v příjemném chladu chrámu uspořádali společné agapé. Kostel svatého Vavřince v Kostomlatech pod Milešovkou byl původně postaven ve velmi pozdním románském slohu, později barokně přestavěn. Tehdy se stará loď kostela stala presbytářem a původní kněžiště sakristií.

Neděle 9. srpna 2020, kostel sv. Vavřince, Kostomlaty pod Milešovkou

Foto: Dominik Faustus