Farnosti během Světových dnů mládeže v Lisabonu

Dominik Faustus 31.července 2023

Na konci července 2023 mladí lidé z farností odcestovali do Lisabonu na Světové dny mládeže, kde se setkají se Svatým otcem Františkem. Doprovázejí je také někteří kněží zvláště pak kaplani pro mládež. Ostatní kněží, kteří zůstali ve farnostech je pak musí zastoupit. Proto také navštívil generální vikář Mons. Martin Davídek liberecké arciděkanství, kde při nedělní bohoslužbě zastoupil R.D. Radka Jurnečku, který je s téměř dvěma desítkami mladých v Lisabonu. Kéž zde mladí načerpají mnoho duchovních sil a povzbuzení. Poděkování patří pak kněžím, kteří se ujali zástupů ve farnostech, aby běžel řádný provoz v letním režimu.

Neděle 30. července 2023, kostel sv. Antonína Velikého, Liberec

Foto: Dominik Faustus