Fatimské jubileum: mše svatá v katedrále sv. Štěpána

Jana Michálková 22.září 2017

 Slavnost při příležitosti 100. výročí od zjevení Panny Marie ve Fatimě (1917–2017): slavnostní přivítání milostné sochy Panny Marie Fatimské (dovezené do České republiky z místa zjevení v Cova d´Iria v Portugalsku); pontifikální mše svatá s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem, představeným Fatimského apoštolátu v ČR Mons. Pavlem Dokládalem, generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem, proboštem litoměřické katedrální kapituly – prelátem Jiřím Hladíkem O.Cr., kapitulním děkanem – prelátem Karlem Havelkou, kapitulními kanovníky, kněžími litoměřické diecéze a trvalými jáhny, za účasti českých a německých poutníků; 22. září 2017, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Karel Pech