Fatimské jubileum: zasvěcení litoměřické diecéze

Jana Michálková 22.září 2017

 Slavnost při příležitosti 100. výročí od zjevení Panny Marie ve Fatimě (1917–2017): modlitba sv. růžence – promluva na téma Fatima naše naděje; zasvěcení – svěření diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie; zakončení slavnosti modlitební cestou se sochou Panny Marie Fatimské (Dómské náměstí) / Te Deum a svátostné požehnání; 22. září 2017, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Jana Michálková, Karel Pech