Fatimský den v Mariánských Radčicích

Dominik Faustus 14.července 2022

V kostele Panny Marie Bolestné v Mariánských Radčicích se již od 90. let 20. století konají každého 13. dne v měsíci od 16 hodin mariánské poutě. Tradici zavedl osecký opat P. Bernhard Thebes (1928-2010). Ve středu 13. července 2022 na tuto místní pouť přijal pozvání generální vikář Mons. Martin Davídek. Jáhenskou službu konal Mgr. Jiří Breu. Bohoslužba začíná modlitbou loretánských litanií v ambitech okolo kostela a následuje mše svatá zakončená adorací se svátostným požehnáním. Panna Maria, která se ve Fatimě v roce 1917 zjevovala pravidelně 13. den v měsíci se přimlouvá za všechny, kdo ji tento den prosí o přímluvu. Maria, Matko Boží, oroduj za nás.

Středa 13. července 2022, kostel Panny Marie Bolestné, Mariánské Radčice

Foto: Dominik Faustus