Filipínští filmaři na návštěvě u Mons. Baxanta

Milena Davídková 6.října 2017

Zájem o prohloubení vztahů mezi Litoměřicemi a Filipínami přivedl ve čtvrtek 5. října 2017 filipínské filmaře na návštěvu k litoměřickému biskupovi. Dlouholeté mezinárodní vztahy se pojí s osobností profesora Ferdinanda Blumentritta, litoměřického měšťana a etnografa, který byl koncem 19. století blízkým přítelem filipínského národního hrdiny Dr. José Rizala.
V rozhovoru s Mons. Baxantem zajímaly filipínský filmový štáb též vztahy mezi litoměřickou diecézí a filipínskou církví. Reportéři se dotazovali, kam by litoměřický biskup ve své diecézi pozval návštěvníky z Filipín. Mons. Jan Baxant odpověděl, že kromě poutních míst, by to mohly být také školy či biskupská gymnázia, aby se žáci a studenti více dozvěděli nejen o Filipínách a jejich historii, ale měli bezprostřední zážitek lidí živé víry, kterou tito návštěvníci přinášejí.
Česká republika je hluboce spojena s Filipínami též díky Pražskému Jezulátku, kterému je na Filipínách prokazována mimořádná úcta.

V roce 1961 byla v Litoměřicích u příležitosti výročí Rizalova narození odhalena busta od filipínské vlády a jeho jménem později nazvány i litoměřické hradební parkány. Každoročně při návštěvě České republiky putují filipínští turisté nejen na tato místa, ale navštíví místní radnici a litoměřické kostely, protože většina z nich je římskokatolického vyznání. Pozornost věnují i pamětní desce profesora Blumentritta, kterou v roce 2001 instalovali na jeho památku litoměřičtí. Také Rizalova rodná Calamba je od roku 1974 partnerským městem Litoměřic.

5. října 2017, Biskupství litoměřické, Litoměřice

Foto: Martin Davídek a filipínský filmový štáb