Flotila vozů Charity Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích

Dominik Faustus 18.září 2023

V neděli 17. září 2023 byla na Mírovém náměstí v Litoměřicích flotila vozů, které slouží pečovatelské službě Charity Litoměřice. Je radostí, že se pečovatelky mohou v těchto elektrovozech snadněji dostat ke starším a nemohoucím lidem, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých.

Neděle 17. září 2023, Mírové náměstí, Litoměřice

Foto: Charita Litoměřice