Formační den pro kněze

Milena Davídková 12.června 2018

V úterý 12. června 2018 proběhl v Litoměřicích v Diecézním domě kardinála Trochty formační den pro kněze. Tyto formační dny probíhají jednou za půl roku a jsou otevřeny všem kněžím litoměřické diecéze. Úterní formační den začal v 10 hodin mší svatou v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně v Diecézním domě, které předsedal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a od 11 hodin pronesl přednášku na téma teologie v díle Benedikta XVI. R.D. ThLic. Vít Uher, Th.D. Formační den byl zakončen v odpoledních hodinách. 

12. června 2018, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Martin Davídek