Formační den pro kněze a jáhny

Dominik Faustus 5.prosince 2018
V úterý 4. prosince 2018 se od 10 hodin konal v Diecézním domě kardinála Trochty Formační den pro kněze. Program začal mší svatou, které předsedal biskup Mons. Jan Baxant. Po mši svaté měl pro přítomné kněze přednášku ThLic. Jan Houkal Th.D. Formační den byl zakončen v odpoledních hodinách.   


Diecézní dům kardinála Trochty, 4. prosince 2018, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus