Galerie a muzeum litoměřické diecéze ve videodokumentu

Milena Davídková 13.července 2020

Výstavou Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc zahajujeme unikátní společný projekt Muzea umění Olomouc a Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, jehož cílem je představení dvou, v České republice výjimečných institucí, založených v nové společenské situaci po listopadu roku 1989. Společným smyslem existence Galerie a muzea litoměřické diecéze a Arcidiecézního muzea Olomouc je uchovávat, odborně zpracovávat, zpřístupňovat a především zprostředkovávat veřejnosti poklady umění a duchovní křesťanské kultury, dochované nejen v církevních sbírkách, ale také v nově navráceném majetku jednotlivých farností obou diecézí. 

Pro přiblížení litoměřického muzea byl vytvořen krátký videodokument: 

Více informací o Galerii a muzeu litoměřické diecéze naleznete zde.