Bitva u Lovosic a generál Radicatti

Jana Michálková 30.září 2010

Bitva u Lovosic a generál RadicattiPrvní bitva sedmileté války, nazývaná „Bitvou u Lovosic“, se uskutečnila 1. října 1756. Jednou z jejích prvních obětí byl generál Radicatti, který ten den padl a byl pohřben v katedrále svatého Štěpána v Litoměřicích. Tuto událost připomíná mramorový epitaf generála Radicattiho, který nechala zbudovat císařovna Marie Terezie. Epitaf se nachází naproti oltáři Čtrnácti svatých pomocníků.

 

První bitvu sedmileté války mezi pruským králem Fridrichem II. a císařovnou Marií Terezií připomíná kaplička v Lovosicích zasvěcená Panně Marii Einsiedelské, kterou nechala k poctě padlého manžela postavit o osm let později jeho žena. Drobná církevní stavba stojí v místě, kde byl její choť těžce raněn, na dnešní teplické silnici.

Na pravé straně kapličky byla původně litinová pamětní deska s německým textem, v roce 1948 byla původní deska vyměněna za desku ze švédské žuly s českým nápisem: Tato kaplička Panny Marie Einsiedelské byla postavena na paměť rakouského generála Radicattiho, který v bitvě padl. Bitva u Lovosic byla první bitvou sedmileté války. Bojovalo zde 33 000 Rakušanů pod vedením polního maršála Browna proti 28 000 Prusů, jimž velel pruský král Fridrich II. Padlo a bylo raněno 2273 Rakušanů a 2606 Prusů. Na zadní straně kapličky byla také původně deska s německým nápisem, ten byl ale přebroušen a zhotoven český text: Na paměť padlých vojáků v bitvě u Lovosic 1756. Obě desky zhotovil v roce 1948  lovosický kamenosochař Antonín Hnida.

Za kapličkou je hrobka, do které byly ukládány ostatky padlých vojáků obou armád, jak byly v okolí během let nacházeny (poslední kostra byla nalezena v létě roku 2005). Před kapličkou stojí lípa, zasazená zde pravděpodobně brzy po postavení kapličky.

 

Po tzv. sametové revoluci uvolnilo město prostředky na rekonstrukci tehdy velice zdevastované stavby a na opravu vzácného dřevěného oltáře. Již v roce 1991 byla opravena střecha kaple, provedeny nové nátěry omítek, osazeny okapy, vyrobeny a osazeny nové kamenné koule na podstavcích, rekonstruován kamenný hrob a zadány restaurátorské práce pro opravu dřevěného oltáře. Bez restaurace oltáře činily v roce 1991 náklady na opravu 55 000 korun. V roce 1992, po dokončení restaurace oltáře, byla uzavřena smlouva o výpůjčce mezi městem Lovosice a římskokatolickou církví a oltář umístěn do kostela sv. Václava v Lovosicích.

Další rekonstrukce kaple byla provedena v roce 2004, a to výměna střešní krytiny, oprava a nátěr fasády, oprava a konzervace veškerých kamenných prvků včetně celého hrobu a oprava a nátěr kovaného kříže, oplocení a branky kolem hrobu. Náklady na opravy v tomto roce činily přibližně 90 000 korun. Závěrečné úpravy byly provedeny v roce 2005 (úprava stávajících dveří kaple s obnovením tabulkového prosklení podle původního stavu). Interiér kaple byl vybaven fotoobrazem ve skutečné velikosti podle originálu a byly sem pořízeny další drobné církevní předměty.