Generální vikář navštívil diecézní lesy

Dominik Faustus 25.dubna 2019
Ve středu 24. dubna 2019 navštívil generální vikář Mons. Martin Davídek v doprovodu Luboše Kysilky, vedoucího správy nemovitého majetku litoměřické diecéze a lesního správce Martina Kalaše diecézní lesy na úštěcku. V rámci kontrolního dne se generální vikář seznámil se stavem lesů, těžbou v nich, výsadbou, terénními úpravami i pracovníky, kteří zde vykonávají lesní práce. Důraz při kontrolním dni byl kladen také na zabezpečení lesů a přijatá opatření v souvislosti s vlnou sucha, která v posledním období sužuje Českou republiku.


Kontrolní den v diecézních lesích, 24. dubna 2019, oblast Ronov a Skalka

Foto: Dominik Faustus