Generální vikář navštívil místo narození R.D. Ladislava Vybírala

Dominik Faustus 26.června 2023

V sobotu 24. června 2023 zavítal generální vikář Mons. Martin Davídek do Jihomoravského kraje do okresu Znojmo, kde se konalo v obci Olbramkostel a Žerůtky setkání rodáků. Z obce Žerůtky pocházel R.D. Ladislav Vybíral, od jehož narození uplynulo 100 let, který v období komunistické totality působil v litoměřické diecézi. Vzpomínka začala na hřbitově v obci Olbramkostel, kde nejprve synovec kněze zavzpomínal na svého strýce - kněze Ladislava a poté se generální vikář spolu s přítomnými pomodlili u jeho hrobu. Následná poutní mše svatá rodáků ze Žerůtek se konala pod širým nebem na návsi obce. Koncelebrovali R.D. Marek Dunda a R.D. Jan Richter, kteří v litoměřické diecézi z Vranova nad Dyjí administrují farnost Jeníkov a jsou členy vranovského FATYMu. Po skončení bohoslužby spolu se starostou obce Janem Vybíralem, prasynovcem zemřelého kněze, uctili památku obětí I. sv. války a zasadili pamětní strom. Odpoledne požehnal generální vikář nový obecní prapor a znak. Vztahy mezi farnostmi na jihu Moravy a severu Čech se mohou dále rozvíjet, protože navazují nejen na historické působení moravských kněží v litoměřické diecéze, ale i na současné propojení mezi lidmi. Ať Pán dá knězi Ladislavovi, jehož stoleté výročí narození jsme si připomněli, svůj věčný mír, a těm, kteří dál pracují pro Boží království, nebeské požehnání.

Krátký životopis

R.D. Ladislav Vybíral se narodil 26. 6. 1923 v Žerůtkách v čp. 1. Základní školu navštěvoval v Žerůtkách, následně studoval gymnázium ve Znojmě, a to do konce září 1938, kdy byly školy zabrány hitlerovským Německem. Ve studiu pokračoval v Bučovicích a bydlel u své tety ve Ždánicích. O prázdninách 1942 nastoupil do semináře v Brně na ulici Veveří. Aby nemusel nastoupit na nucené práce do Říše a mohl pokračovat ve studiu, přestěhoval se k tetě Růženě Jordánové do Plenkovic, která měla menší hospodářství. V červnu 1947 ukončil studium a byl 5. června, na svátek sv. Cyrila a Metoděje, vysvěcen na kněze Mgr. Dr. Karlem Skoupým v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Svoji primiční mši svatou sloužil 13. 7. 1947 v rodných Žerůtkách na návsi.

První místo jeho působení byly Veverské Knínice. Při pouti na Velehrad přečetl pastýřský list kardinála Josefa Berana, který byl komunisty zakázán. Tento pastýřský list na žádost věřících opětovně přečetl po návratu z pouti. Tajná služba proto usilovala o jeho zatčení, ale místní farníci ho bránili. Ještě v květnu 1950 vedl májovou pobožnost, v Knínicích poslední. Poté mu bylo přislíbeno, že když odejde z brněnské diecéze, bude zastaveno jeho stíhání. Odejel tedy do Kadaně, která byla jeho prvním místem v litoměřické diecézi. Po krátké době byl zatčen, vyslýchán v Praze a pak uvězněn na Mírově, kde byl internován 3 a půl roku. Žádosti o odvolání rozsudku nebylo vyhověno.

Po opuštění vězení byl ustanoven farářem ve vesnici Hoštka nedaleko Roudnice nad Labem. Pro jeho velkou oblíbenost nemohl zůstávat déle na stejných místech a byl často překládán. Následovaly další farnosti - Teplice, Libouchec, Krásná Lípa, Rumburk, Raspenava (Hejnice). Během jeho kněžské služby mu byl odebrán státní souhlas a v té době pracoval v továrně. Z posledního působení v Raspenavě odešel ze zdravotních důvodů do důchodu a žil u svého bratra Františka ve Znojmě. Zde také 29. září 1986 po opakovaném těžkém infarktu zemřel.

Sobota 24. června 2023, obec Olbramkostel a Žerůvky, Znojemsko

Foto: Dominik Faustus