Generální vikář požehnal kancelář diecézního soudu

S využitím zprávy R.D. Michala Podzimka připravila Jana Michálková 19.února 2015

Generální vikář požehnal kancelář diecézního souduKancelář nově vzniklého Diecézního soudu litoměřické diecéze byla otevřena v Liberci. Její prostory požehnal generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl v neděli 15. února 2015.

 

V litoměřické diecézi zahájil v letošním roce činnost diecézní soud. Jeho kancelář se nachází v budově libereckého arciděkanství. V neděli 15. února ji za účasti předsedy soudu, jeho členů a pozvaných hostů požehnal generální vikář litoměřické diecéze P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR.

Nově vzniklý Diecézní soud litoměřické diecéze byl představen při mši svaté, která se konala v kostele sv. Antonína Velikého. Jejím hlavním celebrantem byl P. Stanislav Přibyl. Účastnili se jí i místopředseda pražského metropolitního soudu Václav Pícha, JC.D., a předseda církevního soudu plzeňské diecéze Mons. ICLic. Vladimír Gajdůšek.

Generální vikář v homilii vyzdvihl služebný rámec soudní moci a přítomným vysvětlil, jaké je poslání církevního soudnictví. Na závěr mše svaté předseda nově vzniklého soudu PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D., Ph.D., vyjádřil radost ze skutečnosti, že právě ve statutárním městě Liberci, které je  největším a církevně aktivním městěm litoměřické diecéze, bude skrze tento soud řádně vykonávána církevně-právní spravedlnost a služba potřebným diecézanům. Z členů nového soudu se slavnosti účastnili ICLic. Pavel Andrš, místopředseda soudu, ICLic. Radek Vašinek, soudce, a Bc. Michal Olekšák, notář.

Nakonec navštívili nedaleký kostel Nalezení sv. Kříže a za doprovodu PhDr. Mgr. Milana Svobody, Ph.D., z Katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci si prohlédli zdejší Kopschovu knihovnu.

 

http://www.dltm.cz/diecezni-soud-zahajil-svou-cinnost