Generální vikář sloužil zádušní mši za Karla IV.

Jana Michálková 6.prosince 2016

Generální vikář litoměřické diecéze a kanovník litoměřické Katedrální kapituly u sv. Štěpána Mons. Martin Davídek sloužil v sobotu 3. prosince 2016 v kapli gotického hradu v Litoměřicích zádušní mši za českého krále a římského císaře Karla IV.

Bohoslužba se konala u příležitosti výročního dne panovníkovy smrti (zemřel 29. listopadu 1378). Probíhala v místech hradní gotické kaple, kde se zřejmě císař modlil při své návštěvě Litoměřic.

Myšlenka pomodlit se za spásu duše zemřelého ve výroční den jeho úmrtí nebo ve dnech blízkých tomuto datu vznikla před třemi lety. „Je dobré si uvědomit přínos císaře Karla IV. pro Litoměřice. Tehdy nechal zřídit kapitulní děkanství, kapitulu obdařil mnohými vinicemi a statky a rozšířil počet kanovníků až na dvanáct členů, a městu udělil některá privilegia. Sluší se tedy, když je tato možnost, pomodlit se za něj v místě, kde se on sám modlíval. Letos navíc v roce, kdy si připomínáme 700. výročí jeho narození," poukázal Mons. Davídek.

Bohoslužba probíhala v latině, liturgii zpěvem doprovodila Svatoludmilská gregoriánská schola z Prahy. K modlitbě se mohla připojit i veřejnost. Její průběh byl živě přenášen do dalších prostor hradu.

17629

Generální vikář litoměřické diecéze a kanovník litoměřické Katedrální kapituly u sv. Štěpána Mons. Martin Davídek.
Foto: Karel Pech

17630

Svatoludmilská gregoriánská schola.
Foto: Karel Pech