Generálním sekretářem ČBK byl zvolen Stanislav Přibyl

František Jemelka, tiskové středisko ČBK 19.dubna 2016

Generálním sekretářem ČBK byl zvolen Stanislav PřibylV úterý 19. dubna 2016 byl na 105. plenárním zasedání České biskupské konference (ČBK) v Hejnicích zvolen nový generální sekretář ČBK: stal se jím P. Stanislav Přibyl. Svého úřadu se ujme 1. října 2016, zaměstnancem sekretariátu ČBK již ale bude od 1. května.

 

P. Stanislav Přibyl CSsR se narodil 16. listopadu 1971 v Praze-Strašnicích. Vystudoval Střední průmyslovou školu zeměměřickou. Po maturitě nastoupil do noviciátu v polské Lubaszowé (1990-1991), a následně složil řeholní sliby v kongregaci redemptoristů. V letech 1991-1996 studoval na KTF UK a zároveň absolvoval formaci v pražském Arcibiskupském semináři.

Po vysvěcení na kněze (1996) byl farním vikářem na Svaté Hoře (1996-1999) a farářem tamtéž (1999-2008). V letech 2002-2011 zastával úřad provinciála pražské provincie redemptoristů.

V roce 2004 se stal prezidentem Arcidiecézní charity Praha. Působil zde do konce roku 2008. V témže roce byl jmenován členem kněžské rady v Pražské arcidiecézi.

V roce 2012 získal na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze licenciát teologie, v roce 2014 získal tamtéž doktorát z teologie. V současné době studuje finanční management na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

1. ledna 2009 byl jmenován generálním vikářem litoměřické diecéze.

Mezi jeho oblíbené činnosti patří hudba, v letech 1985-1990 působil jako varhaník v různých pražských kostelech, především ve své domácí farnosti v Praze-Strašnicích; této zálibě se rovněž věnoval i v kněžském semináři.

(s využitím webu dltm.cz)

 

Nastupující gen. sekretář ČBK Stanislav Přibyl: Pohledu zespoda bych se nerad vzdal

V úterý 19. dubna 2016 byl na 105. plenárním zasedání ČBK v Hejnicích zvolen nový generální sekretář ČBK: stal se jím P. Stanislav Přibyl. Svého úřadu se ujme 1. října 2016. Jaké jsou jeho první dojmy?

 

S jakými pocity jste přijal tuto novinu?

Nečekal jsem, že se mi to v životě přihodí. Jak vidno, služba v církvi je rozmanitá. Nyní se ve mně snoubí pocit vděku a cítím i velkou odpovědnost.

Lidé si vás spojí především s Litoměřicemi, kde působíte jako generální vikář. Je pro vás nadcházející úkol vstupem do takříkajíc nových vod?

Vidím tam jednu podobnost, nikoli čistě náhodnou, a to ve slově generální. Podstatou mého nového úkolu je rovněž prakticky koordinovat činnost určité složky církve.

Taktéž budovu, kde budu nově působit, již znám z dob mých studií a pobytu v semináři. Tedy ne vše pro mne bude úplně nové.

Jaká je vaše základní vize pro vedení úřadu?

Podstatným rysem bude služba. To je to nejdůležitější.

Na co se ve své nové roli těšíte nejvíc?

Těším se na každodenní provoz dobře zaběhlého úřadu, na přátelskou atmosféru a tvůrčí spolupráci s novými kolegy, taktéž na kontakty s otci biskupy a na to, že se od nich hodně naučím. Na rozdíl od doby, kdy jsem viděl do kuchyně jedné diecéze, se nyní podívám takříkajíc do kuchyně druhé, větší.

I v novém úřadu budu rád zakoušet tu apoštolskou dimenzi naší církve, kterou mám velmi rád. Jsem tedy rád, že jejímu uskutečňování mohu být nápomocen.

Jaký je Váš plán do prvních dnů v Praze?

Čeká mne praktické přebírání a plnění prvních úkolů či seznamování s kolegy. Je to pro mne změna, a člověk si tak bude muset zařídit praktické věci, jako je bydlení či třebas pračka.

V té první fázi se budu se učit pohybovat na té celostátní úrovni, je to přeci jen něco jiného, než působit v regionu diecéze. Ale té regionální zkušenosti si velmi vážím a nerad bych se toho užitečného pohledu „zespoda vzdal. Myslím si totiž, že reflektovat pohled lidí a využít zkušenosti mimo Prahu je velmi důležité. Mám zkušenosti i s takříkajíc malými počty a myslím, že je důležité si být hodnoty těchto „malých věcí vědom.

Tento můj pohled koresponduje i s tím, že jsem řeholník redemptorista; ti mají za úkol jít do chudších oblastí, mimo centra a tyto geny bych ze sebe nerad svlékl.