Gotické oltáře z Duban a socha Panny Marie byly vráceny církvi

Mgr. Jana Chadimová, referentka oddělení správy majetku Biskupství litoměřického 22.září 2015

Gotické oltáře z Duban a socha Panny Marie byly vráceny církviBiskupství litoměřické a Národní galerie v Praze podepsaly dohodu o vydání předmětů, pocházejících z Diecézního muzea v Litoměřicích.

 

Na konci srpna 2015 uzavřelo Biskupství litoměřické a Národní galerie v Praze v rámci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi dohodu o vydání, která se týká movitých předmětů, pocházejících původně z kostela sv. Petra a Pavla v Dubanech nedaleko Libochovic.

Jde o dva cenné gotické křídlové oltáře z druhé poloviny 15. století (1460 a 1470) a sochu Panny Marie v naději z konce 14. nebo z počátku 15. století, která byla později vložena do střední části jednoho z oltářů (1470).

Všechny tři předměty byly již v 80. letech 19. století převezeny do Diecézního muzea v Litoměřicích, umístěného v biskupské rezidenci, kde se staly součástí jeho sbírek. Jsou dokonce zaznamenány jako první tři položky v přírůstkovém seznamu, který vedl tehdejší zakladatel a první konzervátor muzea dr. Vinzenz Luksch.

Ve třicátých letech 20. století byly potom všechny předměty zapůjčeny do Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, předchůdkyni dnešní Národní galerie v Praze. V roce 1960 došlo výměrem finančního odboru rady obvodního národního výboru v Praze 1 k jejich převodu do vlastnictví československého státu, konkrétně do správy Zájmového seskupení Národní galerie - Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Ve zdůvodnění mimo jiné stojí, že organizace nutně potřebuje tyto předměty k plnění svých úkolů.

Oltáře z Duban a socha Panny Marie naději jsou cenným dokladem gotického malířství a řezbářství. Jeden z nich spolu s mariánskou soškou bylo možné vidět na výstavě k 130. výročí založení Diecézního muzea a 20. výročí jeho obnovení, která se uskutečnila na začátku tohoto roku v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích. Bližší informace o nich jsou tak uvedeny i v katalogu z této výstavy. S Národní galerií v Praze byla současně s dohodou o vydání uzavřena smlouva o výpůjčce těchto tří předmětů. Lze je tak spatřit v Anežském klášteře v Praze.

 

Oltar

Oltář z Duban (v pozadí na snímku) na výstavě Ad gloriam Dei v Litoměřicích. Foto: Alena Beránková, SGVU Litoměřice