Gregoriánský chorál v Liberci

Hana Klára Němečková 10.října 2012

Gregoriánský chorál v LiberciArciděkanství Liberec pořádá v sobotu 10. listopadu 2012 seminář gregoriánského chorálu pod vedením Mag.Art. Ondřeje Múčky a v neděli 21. října od 17.00 hodin koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis.

 

Seminář gregoriánského chorálu

V sobotu 10. listopadu 2012 od 9 do 17 hodin proběhne na faře arciděkanství Liberec pod vedením Mag.Art. Ondřeje Múčky seminář gregoriánského chorálu. V jeho rámci se účastníci seznámí s historií gregoriánského chorálu, jeho duchovním a liturgickým významem, s nejstarším způsobem notace gregoriánského chorálu pomocí neum a současným (sémiologickým) způsobem jejich interpretace. Těžištěm semináře bude praktický nácvik mešního ordinaria a propria, které bude účastníky semináře realizováno při latinské mši svaté v 18 hodin.

Mag.Art. Ondřej Múčka je absolventem Umělecké university v rakouském Grazu, sedmileté studium Katolické chrámové hudby zakončil třemi magisterii z varhanní literatury a improvizace, z dirigování sboru a orchestru, a z gregoriánského chorálu. Od roku 2009 pokračuje doktorandským studiem gregoriánského chorálu na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti působí jako organolog brněnské diecéze, je varhaníkem a sbormistrem v kostele sv. Jakuba v Brně. V letech 2006 - 2009 učil na církevní konzervatoři v Olomouci. Koncertuje na varhany, vede vokální oktet Sol et sedes a je sólistou rakouského ansámblu Grazer Choralschola, s nímž pravidelně koncertuje po celém světě.

Zájemci o tento seminář ať se přihlásí na email arciděkanství-lbc@seznam.cz nebo mobilní telefonní číslo 734 435 436 co nejdříve. Kapacita semináře je omezená.

 

Koncert Maiestas Dei - Schola Gregoriana Pragensis

Sobota 21. října 2012, kostel sv. Antonína Velikého, 17.00 hodin.

Maiestas Dei - středověká polyfonie v díle Petra Wilhelmi de Grudencz. Těžištěm programu je tvorba skladatele, o němž bychom s určitou nadsázkou mohli říci: „jeho nohy jsou ještě ve středověku, ale hlava již v renesanci. Tento vynikající autor polského původu působil v prvé polovině 15. století na dvoře Fridricha III. a pobýval pravděpodobně také v Čechách (snad v prostředí Karlovy university), neboť právě v českých pramenech je dochována většina jeho díla. Na koncertě zazní interpretačně náročné, avšak posluchačsky velmi atraktivní vícehlasé písně a středověká moteta, kde každý z hlasů má svůj vlastní odlišný text.

Více o souboru najdete zde.