Harmonogram putovní výstavy „Zničené kostely severních Čech 1945–1989“

Mgr. Martin Barus, archivář Biskupství litoměřického 1.března 2012

Harmonogram putovní výstavy „Zničené kostely severních Čech 1945–1989“Výstava „Zničené kostely severních Čech 1945–1989“ zavítá po svém prvotním představení v Praze také do jednotlivých oblastí, kde k ničení sakrálních památek došlo – v současné době je v Chomutově, v budoucích měsících pak bude představena v Litoměřicích, Teplicích, Rumburku, ale i v objektech Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem, Mostě, Duchcově a dalších.

 

Výstava, jejímž cílem je seznámit širokou veřejnost s tématikou likvidace řady sakrálních objektů v severočeském regionu v období komunismu, byla poprvé prezentována na počátku loňského prosince do počátku února v Galerii Klementinum v prostorách Národního knihovny České republiky v Praze. Po tomto centrálním uvedení bylo dále naplánováno její putování po oblastech, v nichž k samotné likvidaci církevních památek došlo, neboť toto regionální sepětí a zejména připomenutí dnes již neexistujících staveb je jedním z cílů výstavního záměru.

Svou severočeskou pouť tak výstava zahájila ve středu 15. února 2012 v muzejních prostorách chomutovské radnice, které spravuje Oblastní muzeum v Chomutově. Výstavu zde za velké účasti veřejnosti zahájil vedle primátora města Chomutova a vedoucí Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně doc. Michaely Hrubé také generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR. Výstava, která je přístupná od úterý do pátku v době od 10 do 17 hod. a v sobotu v době od 9 do 14 hod., zde bude k vidění až do 14. dubna 2012.

Další zastávkou výstavy pak bude německé město Fulda, kde mj. působí i spolek německých rodáků původem z Litoměřicka, který se na realizaci výstavy rovněž aktivně podílel. Výstavu, jejíž informační panely jsou v česko-německé jazykové mutaci, zde bude možné navštívit od 3. května do 15. června 2012.

Poté se výstava vrátí do Čech, kde ji budou hostit Litoměřice. Její umístění do sídla biskupství spravujícího naprostou většinu ve výstavě dotčeného území je logické. Díky vstřícnosti Římskokatolické farnosti-děkanství u Všech svatých v Litoměřicích bude výstava umístěna v bývalém kapucínském a dnes nevyužívaném kostele sv. Ludmily, veřejnost ji zde bude moci navštívit od 20. června do 27. července 2012.

V srpnu se pak výstava přesune do Teplic, a to konkrétně do Beuronské kaple tamního gymnázia, v září ji pak budou moci zájemci navštívit v prostorách Lorety (v objektu bývalého kapucínského kláštera) v Rumburku. V následujícím období pak výstava zamíří opět do Německa, a to konkrétně v říjnu do Mnichova, a v listopadu pravděpodobně do Wiesbadenu.

Výstava vzbudila tak velký zájem veřejnosti, že se Národní památkový ústav, který je jedním ze spoluautorů výstavy, rozhodl vytvořit její „kopii, která bude putovat po objektech ve správě tohoto ústavu, a to zejména v severočeském regionu. Prvním tímto objektem bude sídlo Národního památkového ústavu, ústředního odborného pracoviště Ústí nad Labem, kterým je od závěru loňského roku zámek v ústecké čtvrti Krásné Březno, kde bude výstava umístěna od 1. do 27. března (vernisáž se uskuteční 1. března ve 13 hodin). Zpřístupněna však bude pouze v omezeném provozu, a sice každé pondělí vždy v 10, 12 a 14 hodin, další dny ji pak budou moci využít k doplnění výuky školy. V následujících měsících pak budou následovat již běžně přístupné památkové objekty - v dubnu špitální kostel sv. Ducha v Mostě (vedle „přestěhovaného kostela Nanebevzetí Panny Marie), v květnu zámek v Nebílovech, v červnu klášter v západočeských Plasích, v červenci zámek v Krásném Dvoře, v srpnu zámek v Benešově nad Ploučnicí, v září zámek v Duchcově, v říjnu zámek v Jezeří a v listopadu areál dolu Michal v Ostravě.

Výstava není výčtem všech zničených sakrálních památek v severočeském regionu, chce být „pouze jakousi sondou po „typických případech demolic - jedná se zejména o souvislosti s tzv. zakázanými prostory (vojenský výcvikový prostor Ralsko, hraniční pásmo), masivní povrchovou těžbou hnědého uhlí, stavbou vodních přehrad Nechranice a Přísečnice či téměř plošnou demolicí kostelů v okolí Verneřic na Děčínsku. Výstava je prvním výsledkem společného projektu, který iniciovala Společnost pro obnovu památek Úštěcka a na němž se vedle Biskupství litoměřického, filozofických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Národního památkového ústavu (který je zde zastoupen jak svým ústředním pracovištěm, tak i územními odbornými pracovišti v Ústí nad Labem a Liberci) a německého krajanského spolu z Fuldy podílí i řada dalších odborných institucí severočeského regionu.

K výstavě byl rovněž vydán katalog, který si zájemci budou moci zakoupit na jednotlivých místech, kde se bude výstava nacházet, stále pak i na recepci litoměřické biskupské kurie.

Dalšími cíli projektu je pak obdobná výstava o zničených synagogách, která by měla být veřejnosti představena pravděpodobně na přelomu roku 2012 a 2013, a rovněž kniha mapující zejména encyklopedickou formou všechny zaniklé sakrální památky severních Čech. Její vydání je předběžně plánováno na druhou polovinu roku 2013.

 

Plakát Zničené kostely, Ústí nad Labem - Krásné Březno.jpg