Hasičské slavnosti Litoměřice 2014

Jana Michálková 9.června 2014

Hasičské slavnosti Litoměřice 2014Jeden rok po ničivé povodni, která zasáhla většinu Ústeckého kraje, se v Litoměřicích konal již šestý celorepublikový sraz hasičstva spojený s výstavou hasičské techniky – Hasičské slavnosti Litoměřice 2014. Slavností se rovněž účastnil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant: požehnal knihu fotografií o pomoci hasičů při loňské povodni na Litoměřicku, setkal se se zástupci hasičů a významnými hosty slavností a sloužil mši svatou ke cti sv. Floriána.

 

Ve dnech 6. - 7. června se v Litoměřicích konal již šestý celorepublikový sraz hasičstva spojený s výstavou hasičské techniky - Hasičské slavnosti Litoměřice 2014. „Akce je velikým svátkem nejen pro samotné hasiče, ale i milovníky tradic, řemesla a hasičské techniky. Jedná se o největší setkání tohoto druhu v České republice, jehož se pokaždé účastní tisíce návštěvníků. Akce si získala své jméno i v zahraničí, mezi vystavovateli se opakovaně objevily také hasičské sbory z okolních států. Hasičské slavnosti Litoměřice, konané vždy jednou za tři roky, postupně dosáhly celoevropského rozměru. Letošní slavnosti byly pořádány v náhradním termínu za zrušené Hasičské slavnosti v roce 2013, kdy většinu území Ústeckého kraje zasáhly povodně, a vyhlášený nouzový stav nedovolil Hasičské slavnosti uspořádat, uvedla místopředsedkyně Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic Alena Borlová.

Biskup litoměřický Mons. Jan Baxant se účastnil v pátek 6. června v dopoledních hodinách slavnostního setkání na litoměřickém výstavišti, kde požehnal knihu fotografií „Povodně na Litoměřicku 2013 autora Karla Pecha, která mapuje pomoc hasičů při loňské povodni na Litoměřicku a kterou obdrží všechna hasičská sdružení, jež se v loňském roce podílela na likvidaci povodňových škod v regionu nebo zasahovala při samotné povodni. Odpoledne přijal v Trůnním sále biskupské rezidence v Litoměřicích zástupce hasičů a další významné hosty. Setkání se účastnil také biskupský vikář pro pastoraci a kanovník katedrální kapituly Martin Davídek.

Mons. Jan Baxant ocenil práci hasičů. Řekl, že myslet na dobro druhých lidí bez ohledu na to, zda budu znám či nikoli, podstupovat rizika, aby byl ohrožený člověk zachráněn, v tom že vidí ryze křesťanský charakter života. Připomněl dar papeže Františka, jenž Svatý otec poslal do litoměřické diecéze jako pomoc nejpotřebnějším, kteří se ocitli v nouzi způsobené ničivou povodní v roce 2013. Řekl, že tento dar bude několika nejvíce postiženým předán v úterý 10. června 2014 v biskupské rezidenci za přítomnosti apoštolského nuncia v České republice arcibiskupa Mons. Giuseppe Leanzy.

Večer pak litoměřický biskup sloužil mši svatou ke cti sv. Floriána, patrona hasičů, v katedrále sv. Štěpána. Koncelebrovali probošt katedrální kapituly prelát Mgr. Jiří Hladík O. Cr., biskupský vikář pro pastoraci a kanovník kapituly ICLic. Martin Davídek a děkan litoměřické městské farnosti a kanovník kapituly ICLic. Józef Szeliga.

Sobotního programu Hasičských slavností v Litoměřicích se účastnil i pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Hasičům poděkoval za to, že se stále drží svatofloriánské tradice a že nasazují životy a zdraví na pomoc druhým, a všem požehnal.

 

Více informací naleznete zde: http://www.hasicsketradice.cz/2014-hasicske-slavnosti

 

2014-06-06

Kniha fotografií „Povodně na Litoměřicku 2013 autora Karla Pecha. Foto Jana Michálková

2014-06-06

Setkání hasičů a významných hostů Hasičských slavností Litoměřice 2014 s biskupem litoměřickým Mons. Janem Baxantem v biskupské rezidenci. Foto Karel Pech

2014-06-06Mše svatá ke cti sv. Floriána, patrona hasičů, v katedrále sv. Štěpána. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Baxant. Foto Karel Pech