Hasičské slavnosti Litoměřice 2017: Floriánská mše v katedrále

Jana Michálková 10.června 2017

 Hasičské slavnosti Litoměřice 2017, floriánská mše svatá, slavnost se konala za účasti litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, hlavní celebrant probošt litoměřické katedrální kapituly prelát Jiří Hladík O.Cr., koncelebrant generální vikář Mons. Martin Davídek, 9. června 2017, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Karel Pech, Jana Michálková