Hasičské slavnosti Litoměřice: tradice, řemesla, technika

Jana Michálková 12.června 2010

Litoměřický biskup Jan Baxant se v sobotu 12. června 2010 účastnil přehlídky slavnostního nástupu hasičů s technikou na Mírovém náměstí v Litoměřicích, která se konala v rámci Hasičských slavností (11. a 12. června 2010). Poté spolu s ostatními hosty odjel na litoměřické výstaviště, kde probíhaly ukázky činnosti s historickou a moderní hasičskou technikou.

 

Významným hostem slavností byl pražský arcibiskup a předseda České biskupské konference Dominik Duka, OP, který nastoupené hasičské sbory na litoměřickém náměstí požehnal.

Pátého celorepublikového srazu hasičstva s výstavou hasičské techniky - Hasičských slavností Litoměřice 2010 - se dále účastnili zástupci místní samosprávy, krajské a státní správy a čelní představitelé dobrovolných hasičských sborů od nás i ze zahraničí, Hasičského záchranného sboru ČR a Armády ČR. Akci pořádalo Sdružení pro obnovu a zachováni historických hasičských tradic. Konala se pod záštitou ministra vnitra Martina Peciny, generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) Miroslava Štěpána, starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karla Richtra a starosty města Litoměřice Ladislava Chlupáče.

Hasičské slavnosti letos spojilo několik výročí - konaly se již popáté, HZS ČR oslavuje deset let svého trvání, dvacet let od svého vzniku slaví Česká hasičská jednota, sto šedesát let uplynulo od založení 1. rakousko-uherského hasičského sboru  (a zároveň prvního v Evropě) v Zákupech a dvacet pět let si připisuje zákon o požární ochraně. Všechna tato výročí byla v Litoměřicích samostatně prezentována.

Vystavena byla především historická hasičská technika z majetku dobrovolných hasičských sborů (ruční stříkačky, parní stříkačky, automobily, včetně expozice hasičských uniforem, přileb, tiskovin a modelů), doplněná o prezentaci současné nejmodernější techniky HZS ČR i Armády ČR.