Hasičské slavnosti Litoměřice: tradice, řemesla, technika

Jana Michálková 12.června 2010

Hasičské slavnosti Litoměřice: tradice, řemesla, technikaLitoměřický biskup Jan Baxant se v sobotu 12. června 2010 setkal s hosty Hasičských slavností Litoměřice (11. – 12. 6. 2010) a společně s nimi navštívil zdejší výstaviště, kde probíhala výstava historické i nejnovější hasičské a záchranářské techniky.

 

 

Pátého celorepublikového srazu hasičstva s výstavou hasičské techniky - Hasičských slavností Litoměřice 2010 - se účastnili zástupci místní samosprávy, krajské a státní správy a čelní představitelé dobrovolných hasičských sborů od nás i ze zahraničí, Hasičského záchranného sboru ČR a Armády ČR. Akci pořádalo Sdružení pro obnovu a zachováni historických hasičských tradic. Konala se pod záštitou ministra vnitra Martina Peciny, generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) Miroslava Štěpána, starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karla Richtra a starosty města Litoměřice Ladislava Chlupáče.

Slavnostně nastoupené hasičské sbory na Mírovém náměstí požehnal pražský arcibiskup a předseda České biskupské konference Dominik Duka, OP. Odtud se průvod hasičů s technikou přesunul na výstaviště.

Hasičské slavnosti letos spojilo několik výročí - konaly se již popáté, HZS ČR oslavuje deset let svého trvání, dvacet let od svého vzniku slaví Česká hasičská jednota, 160 let uplynulo od založení 1. rakousko-uherského hasičského sboru  (a zároveň prvního v Evropě) v Zákupech a 25 let si připisuje zákon o požární ochraně. Všechna tato výročí byla v Litoměřicích samostatně prezentována.

Vystavena byla především historická hasičská technika z majetku dobrovolných hasičských sborů (ruční stříkačky, parní stříkačky, automobily, včetně expozice hasičských uniforem, přileb, tiskovin a modelů), doplněná o prezentaci současné nejmodernější techniky HZS ČR i Armády ČR.