Havrani navštívili litoměřického biskupa

Martin Flosman 26.září 2010

Havrani navštívili litoměřického biskupaLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant přijal v sobotu 11. září ve své rezidenci členy skautského oddílu Havrani z Kolína.

Během více než hodinu trvajícího setkání diskutoval s mladými skauty a skautkami o českoněmeckých vztazích a o nuceném vysídlení původních německy hovořících obyvatel litoměřické diecéze. Návštěva byla součástí víkendového programu týkajícího se této problematiky. Skauti přijeli do Litoměřic z Terezína, kde předtím navštívili místní Památník. Biskup rovněž pohovořil o své práci a také ukázal návštěvě některé prostory biskupské rezidence, včetně svojí pracovny.