Hejnice: Pouť smíření 2012

Hana Klára Němečková 10.května 2012

Hejnice: Pouť smíření 2012Dne 5. května 2012 se v poutní bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích konala Pouť smíření. Slavnostní mše svaté se zúčastnilo na šedesát poutníků z Česka, Polska a Německa. Hlavním celebrantem byl J. M. can. Karel Havelka.

 

 

Koncelebrovali R. D. Mgr. JCLic. Pavel Andrš (Hejnice), R. D. Mgr. Vít Audy (Frýdlant), Pfr. Bosco Marschner (Zittau), Pfr. Michael Dittrich (Löbau), Pfr. Josef Reichl (St. Marienthal) a P. Tomáš Genrt, OFM s P. Mgr. Bartolomějem Černým, OFM (Liberec-Ruprechtice).

Letošní pouť byla poznamenána nebývale malou účastí, zejména poutníků z Polska. Jedním z důvodů mohou být četná dopravní omezení a mimořádně špatný stav příjezdových komunikací, trvající následky posledních povodní.

Bohoslužba tedy letos byla pouze v latině, češtině a němčině. Evangelium Navštívení Panny Marie (Lk 1, 39 - 56) četl R. D. Vít Audy. V homilii Mons. Havelka podtrhl důležitost setkávání člověka s Bohem a s druhými lidmi. O poutním setkání v hejnické svatyni hovořil především jako o setkání s Pánem Ježíšem, dále jako o setkání křesťanů ke společné modlitbě a nakonec zvýraznil rys smíření: „Je důležité, abychom byli smíření s Bohem a s lidmi. [...] Je třeba neustále usilovat o smír mezi národy nejen v Evropě, ale na celém světě. Víme ale, že jsme jen slabí hříšní lidé - proto jsme tady v chrámě, aby nám Bůh požehnal a dal nám sílu Ducha svatého. O to můžeme prosit. Závěr homilie patřil hejnické Panně Marii: „Úcta k Panně Marii je v tradici našich národů veliká. [...] Obracíme se na ni, aby nám v našem úsilí o smíření pomáhala. Poté následovalo kázání v němčině P. Michaela Dittricha.

Po slavnostním Te Deum a závěrečné modlitbě poděkoval Mons. Havelka přítomným poutníkům za účast a společnou modlitbu, připomněl památku R. D. Miloše Rabana, nedávno zesnulého zakladatele Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hejnicích, a popřál hodně úspěchů novému duchovnímu správci R. D. Pavlu Andršovi.

Mši svatou doprovázel Chrámový sbor sv. Antonína Paduánského z Liberce-Ruprechtic pod vedením Ing. Bohuslava Eliáše. Na varhany hrál pan Jaroslav Mrňávek.

Další poutní mše v bazilice, tentokrát s německá, s německými rodáky, se bude konat 2. července 2012 o svátku Navštívení Panny Marie v 10.30 hodin.