Hejnice: Pouť smíření 2012

Hana Klára Němečková 10.května 2012

pouť smíření, hlavní celebrant mše svaté kanovník Karel Havelka, 5. května 2012, bazilika Navštívení Panny Marie, Hejnice