Hejnická poutní mše u příležitosti patrocinia

Dominik Faustus 3.července 2023

Již více jak 30 let se v Hejnicích koná obnovená pouť u příležitosti patrocinia. Byla vzkříšena farností a českými Němci vyhnanými a odsunutými po II. světové válce ze svých domovů na Frýdlantsku. Za více jak 30 let se v modlitbách a činech podařilo obnovit celý hejnický areál i dojít usmíření mezi oběma národy. V jednotě křesťanů se již tři roky setkáváme při této příležitosti Češi i Němci společně. A tak to má být.

Neděle 2. července 2023, kostel Navštívení Panny Marie, Hejnice

Foto: Petr Bíma