Hejtman se setkal s 20. biskupem litoměřickým Mons. Janem Baxantem a jeho spolupracovníky

Milena Davídková 11.května 2019


Hejtman Oldřich Bubeníček se ve své pracovně sešel s představiteli katolické církve. Setkání se zúčastnil biskup Diecéze litoměřické Mons. Jan Baxant se svými spolupracovníky.

„Jsem rád, že jsem u nás mohl přivítat pana biskupa s jeho spolupracovníky, jejichž práce a aktivit si velmi vážím a vždy se s nimi rád setkávám,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček. V rámci společné diskuze se hovořilo nejen o Diecézi litoměřické, ale také dalších tématech zajímajících obě strany. Například o správě a opravách kostelů a jiných církevních památek, které často tvoří kulturní bohatství nejen našeho regionu, ale celé země. Během schůzky se mluvilo rovněž o církevních školách, charitě, hospicích či financování farností.
Diecéze litoměřická je tvořena 384 farnostmi, jež jsou sdruženy do deseti vikariátů. Žije v ní téměř sto šedesát tisíc římskokatolických věřících a na jejím území se nachází 1 135 sakrálních staveb tj. kostelů a kaplí.

Tisková zpráva Odboru kanceláře hejtmana Ústeckého kraje (autor: Ing. Luboš Trojna)

Fotogalerii ze setkání si můžete prohlédnout zde