Historická slavnost Milešov

Jana Michálková 25.srpna 2011

Historická slavnost MilešovČeši a Rakušané si v Milešově na Litoměřicku připomenou 400. výročí narození Kašpara Zdeňka Kaplíře ze Sulevic, českého obránce Vídně. Historickou slavnost na počest tohoto významného českého šlechtice a vojevůdce pořádají 10. září 2011 obec Velemín – Milešov, Biskupství litoměřické, Rakouské kulturní fórum v Praze a Římskokatolická farnost Milešov.

 

Program:

13.00 Prohlídka kaple Andělů strážných na zámku v Milešově
14.00 Slavnostní průvod s hudbou za účasti historických regimentů (slavnost doprovodí gardová hudba Armády Rakouské republiky - posádková hudba města Vídně)
15.00 Mše svatá v kostele sv. Antonína Paduánského, celebruje generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR
16.00 Čestná salva před kostelem a průvod s hudbou od kostela na místní fotbalové hřiště
16.30 Proslovy a ukončení oficiální slavnosti
17.00 Kulturní program: hudba, ukázka uměleckého kovářství, zábava pro děti aj. Po setmění ohňostroj.

V souvislosti s letošní oslavou byla vydána pamětní mince, kterou vyrobila Ražba.cz Praha.

Součástí oslav bude výstava o Zdeňku Kašparu Kaplíři ze Sulevic v prostorách kostela. Vystavena zde rovněž bude jeho šerpa a maršálská hůl se špacírkou a misál s podpisem Kaplíře. Misál z roku 1679 podepsaný slavným Zdeňkem Kaplířem ze Sulevic a později věnovaný tehdy nově vybudovanému kostelu v Milešově objevili letos v srpnu v Litoměřicích studenti Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kteří zde v rámci letního semináře pomáhali třídit svozy knihoven a archiválií z jednotlivých farností litoměřické diecéze, jež byly uloženy v depozitářích biskupství.

Z historie:

Stotisícová armáda osmanských Turků oblehla 14. čer­vence roku 1683 Vídeň, bránu do Evropy. Císař Leopold I. jmenoval dvaasedmdesátiletého českého šlechtice Kašpara Zdeňka Kaplíře ze Sulevic hlavním představitelem civilní administrativy Vídně, vojenským velitelem byl hrabě Ernst Rüdiger Starhemberg.

Obrana obležené Vídně se stala klíčovým zájmem celé střední Evropy a celé evropské křesťanské civilizace, ale po­moc přicházela jen velmi pomalu. Kašpar Kaplíř po 62 dnů hrůzného obléhání stál v čele města. Převzal i vrchní velení v době, kdy Starhemberka vyřadilo zranění. Teprve 12. září dorazila vojska v čele s andělskými husary polského krále Jana III. Sobieského a v bitvě u vrchu Kahlenberg byli Turci na hlavu poraženi.

Kaplířova zásluha na záchraně Vídně byla obrovská. Maršálskou šerpu a hůl dostal od císaře Leopolda na počátku prosince 1683. Pětasedmdesátiletý zemřel ve Vídni dne 6. října 1686. Do rodové hrobky, kterou vybudoval v kos­tele sv. Antonína Paduánského v Milešově, bylo jeho tělo uloženo 20. října 1686.

 

Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic

Kašpar Zdeněk pocházel ze třebívlické větve Kaplířů, jeho děd Kašpar Kaplíř ze Sulevic byl mezi 27 pány popravenými za účast ve stavovském odboji v r. 1621. Jediný zachovalý portrét (olejomalba) Kašpara Zdeňka Kaplíře ze Sulevic je vystaven na Státním zámku v Benešově nad Ploučnicí.

Během třicetileté války bojoval ve službách Sasů a Švédů proti Habsburkům. V r. 1641 přestoupil do císařské armády a konvertoval ke katolicismu. Po uzavření vestfálského míru r. 1648 válčil deset let v Itálii ve službách španělských Habsburků. V r. 1661 se dostal do podezření ze spáchání vraždy na hraběti Karlu Arnoštu Attimisovi. Kaplíř opustil Čechy a sedm let pobýval v Sasku, rehabilitován byl až v r. 1668.

V r. 1664 zakoupil od svého vzdáleného příbuzného Karla Kaplíře panství Milešov.  Přebudoval barokně zámek a v obci založil nový kostel sv. Antonína Paduánského podle návrhu Antonia della Porty. Ze zapadlé vísky v Českém Středohoří vytvořil významné kulturní centrum: na zámku vybudoval vynikající galerii údajně s obrazy Rafaela, Rubense, Tiziana, přátelil se s Bohuslavem Balbínem, podporoval hudbu a divadlo apod.

Postupoval dále i ve své kariéře. V 70. letech 17. století se účastnil války, kterou vedl císař Leopold I. s francouzským králem Ludvíkem XIV. o vliv v Nizozemí, r. 1674 byl povýšen do hraběcího stavu a v r. 1679 se stal viceprezidentem dvorské válečné rady. Největší proslulost mu však vynesla účast na obraně Vídně před Turky r. 1683, kdy po zranění hraběte Ernsta Rüdigera Starhemberka převzal řadu velitelských pravomocí, dvakrát jej dokonce přímo zastupoval ve funkci vrchního velitele. Za zásluhy byl v prosinci 1683 jmenován polním maršálkem.

Zemřel ve Vídni 6. října 1686 ve věku 75 let, pochován byl v kryptě milešovského kostela.

Podle jeho závěti mělo být každoročně 12. září na památku na vítězství u Vídně mezi poddané rozděleno 62 zlatých, tato tradice se udržela až do 20. století.

 

Kostel sv. Antonína Paduánského v Milešově

Kostel byl založen roku 1669, postaven asi v letech 1675 - 80 dle návrhu Antonia della Porta nákladem Kašpara Zdeňka Kaplíře. Upraven byl ve 3. čtvrti 18. stol. a v 19. stol. Stavba je raně barokní, jednolodní, obdélná, s bočními kaplemi. Hlavní průčelí je tříosé; ve střední části se nachází obdélný portál s rokokovými dveřmi z roku 1756, ve sloupové edikule se segmentovým štítem je umístěn znak Kašpara Zdeňka Kaplíře. Autorem barokních soch sv. Vojtěcha, Prokopa, Václava, Ludmily a Víta je A. Kitzinger.

 

V loňském roce probíhala historická slavnost v Milešově, jež měla jméno Kašpara Kaplíře připomenout veřejnosti, poprvé.

 

Pozvánka, historická slavnost Milešov 2011.pdf