Historická slavnost Milešov 2011

Miroslav Zelenka 11.září 2011

historická slavnost u příležitosti 400. výročí narození českého šlechtice a vojevůdce Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic, 10. září 2011 (mši svatou v  kostele sv. Antonína Paduánského sloužil generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR), Milešov