Historická slavnost v Milešově

Karel Pech 10.září 2013

historická slavnost k poctě Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic, českého obránce Vídně; mše svatá, hlavní celebrant generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR, koncelebrovali J. M. can. Józef Szeliga, R.D. Marcin Saj a R.D. Vojtěch Szostek, (mezi čestnými hosty byl rakouský velvyslanec Ferdinand Trauttmansdorff s chotí, bývalý ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze Florian Haug s chotí a JUDr. Vladimír Elleder), 7. září 2013, kostel sv. Antonína Paduánského, Milešov