Historicky první sbírka Diecézní charity Litoměřice je u svého konce

Milena Davídková 7.října 2022

Veřejná finanční sbírka, kterou koncem července vyhlásila Diecézní charita Litoměřice, v souvislosti s rozsáhlým požárem v Národním parku České Švýcarsko, byla ukončena. Sbírkový účet, vzniklý pouze pro účel vyhlášené sbírky, je pro případné platby stále aktivní. Koncem října však dojde k definitivnímu zrušení.

„Naše sbírka byla zaměřená na tři segmenty: pomoc lidem zasaženým požárem, podporu integrovaného záchranného systému a revitalizaci krajiny. Podporu IZS jsme zajistili již v první fázi zmíněné mimořádné události,“ přibližuje sbírku ředitelka litoměřické Charity Karolína Wankovská.

Diecézní charita byla prostřednictvím Charity Česká Kamenice součástí Krizového štábu města Děčín. Mohla tak na vzniklé potřeby a požadavky reagovat operativně. Nejprve zajistila polštáře, deky, lůžkoviny, jak pro evakuované obyvatele zasažené oblasti, tak i zasahující hasiče. Posléze do postižené lokality zavezla trvanlivé potraviny, ledové čaje, kávy a energetické nápoje.

Sbírka Pomoc Hřensku trvala déle než dva měsíce. Lidé mohli přispívat formou DMS, libovolnými částkami na sbírkový účet a na platformě darujme.cz. Celková výše výtěžku sbírky je k dnešnímu dni 2.558.153 Kč.

201231

Ředitelka Diecézní charity v úterý přivítala starostu obce Hřensko Zdeňka Pánka. Hlavním bodem setkání byl podpis darovací smlouvy. Při schůzce starosta zároveň informoval o zkáze, kterou oheň způsobil a svá slova dokládal fotografiemi.

Podle slov starosty dva domy v obci Mezná doslova lehly popelem. Ostatní poškozené nemovitosti či přilehlé pozemky byly poškozeny lehce a podařilo se je opravit ze zdrojů Ústeckého kraje nebo města Děčín. Oba majitele, které požár připravil o střechu nad hlavou, Diecézní charita Litoměřice podpoří příspěvkem na zajištění náhradního bydlení ve výši 300.000Kč.

Posledním záměrem je sanace dalších následných škod způsobených požárem v katastru obce Hřensko:

201229„Chtěl bych Charitě a občanům poděkovat. Finanční příspěvky použijeme především ve prospěch našich soutěsek. Ty jsou po požáru značně zdevastovány. Přáli bychom si je opravit tak, aby 1. 4. 2023 mohl být opět obnoven provoz“, říká starosta.

„O využití finančních prostředků nás bude obec Hřensko průběžně informovat tak, abychom následně mohli informovat dárce. Velmi děkujeme za projevenou důvěru všem, kteří do naší sbírky přispěli. Byli jsme mile překvapeni vlnou solidarity, kterou lidé projevovali. Zároveň děkujeme celé charitní síti za velkou podporu. V litoměřické diecézi máme 15 Charit a všechny byly aktivovány a připraveny spolupracovat. Velkou oporou byla i Charita Česká republika,“ pochvaluje si kooperaci všech složek Eva Hadašová, PR Diecézní charity Litoměřice. 

Kontakt pro média: Eva Hadašová, tisková mluvčí a PR
e-mail: eva.hadasova@ltm.charita.cz, tel.: +420 731 534 100