Hladomor v lidské rodině

Mons. Jan Baxant 4.srpna 2011

Hladomor v lidské rodiněVýzva litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta k aktuální situaci v Somálsku, kde za posledních 90 dní zemřelo v důsledku hladomoru 29.000 dětí.

Drazí bratři a sestry, milí diecézáni,

téměř denně se snad ve všech médiích objevují zprávy o hladu především v Somálsku a Etiopii, ale i jinde na naší zemi, v naší lidské rodině. Nemůžeme si jako křesťané dovolit jen články o hladu hlavně dětí přečíst, politovat je na dálku a vlastně jen přihlížet. Máme,  můžeme, přece musíme jim pomoci, a to minimálně hned dvojím způsobem: odříci si něco z našich bohatě prostřených stolů, a tak hladovějícím projevit duchovní solidaritu a pak využít možnosti finančně přispět prostřednictvím Charity:

Sbírkový účet Charity ČR: 55660022/0800, u České spořitelny, a. s.

Variabilní symboly:

Etiopie - 146

Somálsko -103

Vyzývám vás a prosím vás o účinný projev křesťanského milosrdenství. Díky za vaši ušlechtilost! S požehnáním vám všem

+ Jan