Hlavická pouť v roce 2022

Dominik Faustus 29.srpna 2022

V neděli 28. srpna 2022 se od 10.30 konala v kostele sv. Linharta v Hlavici tradiční pouť. Hlavické pouti ke sv. Linhartovi začaly v roce 1747, kdy byla obec Hlavice na přímluvu tohoto patrona uchráněna dobytčího moru. Od té doby se tradice hlavických poutí udržela až dodnes. V dřívějších dobách byla tato pouť spojena s procesími z okolních obcí. Barokní atmosféru hlavických poutí popsala ve svých románech mj. i Karolína Světlá. V letošním roce byl hlavním celebrantem generální vikář Mons. Martin Davídek, se kterým koncelebroval místní duchovní správce R.D. Miroslav Maňásek. Sv. Linharte, oroduj za nás!

Neděle 28. srpna 2022, kostel sv. Linharta, Hlavice

Foto: Dominik Faustus