Hlavní bohoslužba národní pouti do Říma ve svatopetrské bazilice

Milena Davídková 12.listopadu 2019

Ve výroční den kanonizace sv. Anežky (12. listopadu 2019) se konala v bazilice sv. Petra v Římě hlavní bohoslužba národní pouti, kterou celebroval kardinál Dominik Duka a kazatelem byl Zdenek Wasserbauer. Poté se biskupové přemístili k oltáři sv. Václava k modlitbě za vlast a v katakombách baziliky navštívili bývalé místo odpočinku kardinála Josefa Berana. Ve večerních hodinách se poutníci sešli v bazilice sv. Jana v Lateránu k reprezentativnímu koncertu „České nebe“ a někteří se vydali také do kostela sv. Marcelina a Petra na koncert chval Scholy brněnské mládeže (SBM).

Více informací si můžete přečíst v článku aktualit

12. listopadu 2019, bazilika sv. Petra, Řím

Foto: Roman Albrecht, Vojtěch Hlávka / Člověk a víra