Hlavní pouť k Panně Marii Bolestné v Bohosudově 20. září 2020

Milena Davídková 30.září 2020

V neděli 20. září 2020 se od 10 hodin konala v bohosudovské bazilice Panny Marie Bolestné poutní mše svatá. Hlavním celebrantem byl generální vikář Mons. Martin Davídek s nímž koncelebroval farář bohosudovské farnosti R.D. Michael-Philipp Irmer. Jáhenskou službu u oltáře vykonával Christopher Cantzen a trvalý jáhen Mgr. Jiří Breu. Po skončení mše svaté pouť pokračovala malým agapé na faře, při níž přítomní popřáli paní Ireně Breuové k narozeninám. Bazilika Panny Marie Bolestné v Bohosudově patří k nejvýznamnějším poutním místům v severních Čechách, v roce 2018 byla prohlášena národní kulturní památkou České republiky a ročně do ní přichází velké množství poutníků nejen z Čech, ale i z blízkého Německa a jiných zemí. Kéž všechny kdo tato místa navštíví, provází přímluva Bolestné Matky Boží.

20. září 2020, bazilika Panny Marie Bolestné, Bohosudov 

Foto: Dominik Breu