Hlavní pouť ke svaté Zdislavě 2017

Jana Michálková 29.května 2017

 Svatá Zdislava, patronka rodin, ochranitelka manželství a uzdravovatelka nemocných, ale také hlavní patronka litoměřické diecéze a terciářka dominikánského řádu. Do Jablonného v Podještědí, kde nechala pro dominikány postavit kostel s klášterem a kde má svůj hrob, ji poslední letošní květnovou sobotu přišly uctít stovky poutníků.

Diecézní pouť v sobotu 27. května 2017 v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy byla zahájena pozdravem litoměřického biskupa Jana Baxanta poutníkům, který přečetl generální vikář Martin Davídek, hlavní celebrant poutní mše svaté:

Vážení a milí poutníci ke svaté Zdislavě,

každoročně jsem s radostí jezdil do Jablonného v Podještědí poslední sobotu v měsíci květnu. Letos mi dobrý Pán Bůh určil jiný program. Přeje si, jsem o tom přesvědčen, abych zatím zůstal doma a dokončil rekonvalescenci. Zdravím vás všechny tedy z Litoměřic s poděkováním za vaše modlitby a s přáním, aby vám poutníkům a nám nemocným sv. Zdislava pomáhala v životní cestě následování Krista pod ochranou Jeho Matky Panny Marie. Žehnám vám všem, především rodinám: dětem, rodičům i prarodičům ve jménu + Otce + i Syna + i Ducha svatého. Jsem s vámi duchovně spojen a těším se, až se s vámi na jednotlivých místech naší diecéze uvidím, jak Bůh dá.

Váš + Jan

Generální vikář Mons. Martin Davídek v kázání připomněl sv. Zdislavu jako ženu a matku pečující o rodinu, která se zároveň věnovala skutkům milosrdenství šlechetné křesťanské lásky – službě druhým. Poukázal na to, že jestliže si člověk zamiluje Krista, zamiluje si Pána Boha, potom motivy jeho konání vycházejí z této lásky a promítají se dále do světa. Skrze takového člověka září Kristus a jeho služba má jinou dimenzi než jenom tu lidskou. „Nemysleme na paní Zdislavu, naši patronku, jen v jakési nostalgické vzpomínce, ale dnes zvlášť a v našich dobách ji prosme o přímluvu a vzývejme: Kéž se evangelium šíří, kéž všechna díla milosrdenství a křesťanské lásky mají požehnání. Vždyť jsme ti, kdo uvěřili v samotného Boha, v samotného Trojjediného Spasitele. Svatá Zdislava, ať svou přímluvou nejen zaštítí, ale ať její přímluva pronikne tam, kde dosud leží stín. Svatá Zdislavo, oroduj za nás, za celou diecézi, za všechna díla, která jsou v tobě Bohu zasvěcená,“ řekl.

Koncelebranty mše svaté byli kněží litoměřické diecéze. V závěru slavnosti předal generální vikář spolu s děkanem jablonské farnosti a strážcem hrobu sv. Zdislavy P. Pavlem M. Mayerem OP zástupcům farnosti ve Šluknově relikviář s ostatkem sv. Zdislavy a s autentikou (tj. listina prokazující pravost svatých ostatků) pro tamní kostel. Květiny jako poděkování zdejší farnosti za mši svatou pak generální vikář položil na oltář sv. Zdislavy.

Hlavním celebrantem mše svaté dominikánské rodiny byl arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka OP. Slavnost se konala za účasti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, primátora saské Žitavy Thomase Zenkera, starosty Jablonného v Podještědí Jiřího Rýdla a dalších významných hostů.


Hlavní pouť ke sv. Zdislavě v Jablonném v Podještědí (27. května 2017, bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy) ve fotogaleriích Petra Zatloukala, člena fotografického sdružení Člověk a víra.

Snímky z diecézní pouti (od 9.00 hodin) si můžete prohlédnout zde.

Snímky z pouti dominikánské rodiny (od 11.00 hodin) si můžete prohlédnout zde.