Hlavní pouť v Liběšicích u Žatce

Milena Davídková 9.července 2019

V neděli 7. července 2019 se v mariánské diecézní poutní svatyni v Liběšicích u Žatce konala pouť. Toto poutní místo slaví již 276. výročí. Pozvání na pouť přijal strahovský opat J.M. Daniel P. Janáček, který byl hlavním celebrantem. Pouť začala v 10 hodin u kapličky v Klučku, odkud se vydalo procesí s milostnou soškou Panny Marie do Liběšic. Zde se od 10.45 hodin konala slavnostní mše svatá. Dále následovala pobožnost k Panně Marii a posezení v areálu fary s občerstvením. Poutní slavnost byla zakončena v 15 hodin svátostným požehnáním v kostele a zábavným programem s hudbou na návsi.

7. července 2019, Liběšice u Žatce

Foto: Archiv farnosti