Hlavní poutní den ke sv. Zdislavě v Jablonném v Podještědí

Milena Davídková 2.června 2019

V sobotu 1. června 2019 proběhl v Bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí hlavní poutní den, během kterého se zde konalo hned několik mší. První byla sloužena již v 7 hodin ráno u oltáře svaté paní Zdislavy strážcem jejího hrobu P. Pavlem Mayerem OP. Diecézní mši svatou sloužil v 9 hodin generální vikář Mons. Martin Davídek a v 11 hodin pak hlavní mši svatou litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Odpoledne celebroval mši svatou ve 14 hodin P. Metoděj Němec OP. Od 15 hodin se v bazilice konaly Slavnostní nešpory před vystavenou Nejsvětější Svátostí a celý poutní den byl zakončen v 17 hodin koncertem. V průběhu dne navštívilo baziliku v Jablonném v Podještědí velké množství poutníků a nechyběl mezi nimi ani hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Svatá Zdislava je mj. také patronkou Libereckého kraje. Poutníci mohli na místě vyprosit milosti nejen pro litoměřickou diecézi, rodiny, Liberecký kraj, ale i pro své osobní záležitosti. Aby pouť přinesla hojné duchovní plody, otcové dominikáni zajistili zpovědní službu, za kterou jim patří speciální poděkování. Pro rok 2020 připravuje dominikánská komunita v Jablonném celoroční program v rámci 800. výročí narození sv. paní Zdislavy.

1. června 2019, Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy, Jablonné v Podještědí

Foto: různí autoři