Hlavní poutní dny v Liběšicích u Žatce a na Květnově

Hana Klára Němečková 4.července 2012

Hlavní poutní dny v Liběšicích u Žatce a na Květnově Liběšice u Žatce a Květnov, dvě z mariánských poutních míst litoměřické diecéze, budou o víkendu slavit hlavní poutě. Květnov v neděli 8. července, Liběšice od soboty do neděle 8. července 2012.

 

Na Květnově bude hlavní česko-německá poutní mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie od 11.00 hodin. Celebrovat ji bude litoměřický biskup Jan Baxant. Více na www.kvetnov-quinau.cz.

 

 

V Liběšicích začne slavnost mší svatou u kapličky Zjevení Panny Marie v Klučku v sobotu 7. července v 19.00 hodin. V neděli od kapličky v 10.00 hodin vyjde smírné procesí s milostnou soškou do Liběšic, kde od 10.45 hodin bude následovat slavná mše svatá v kostele sv. Martina a Navštívení Panny Marie. Celebrovat ji bude P. Štěpán Vilém Marek O.Praem., administrátor farnosti. Ve 13.30 hodin vystoupí v kostele Poutníčkův sbor. V 15.00 hodin bude svátostné požehnání. Více na www.libesice.com. Plakát najdete zde.