Hod Boží vánoční 2022 v katedrále sv. Štěpána

Dominik Faustus 25.prosince 2022

O slavnosti Narození Páně, v neděli 25. prosince 2022 v 10 hodin, celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant mši svatou v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Koncelebroval probošt katedrální kapituly a dómský farář J.M. can. Mgr. Jiří Hladík O.Cr. Biskup Jan ve své promluvě označil narození Spasitele jako poselství Boží, poselství nebes, "s příchodem Ježíše Krista nebe políbilo Zemi". Přiblížil také pohled teologickýma očima na jednotlivé postavy betlémského výjevu, které zahlédli přicházející pastýři – sv. Josefa, Pannu Marii a malé Dítě Ježíše, v Němž už byl Bůh mezi námi, s námi, pro nás.

Neděle 25. prosince 2022, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus