Hornopolický arciděkan Mons. Josef Stejskal oslaví 91. narozeniny

Jana Michálková 18.ledna 2013

Hornopolický arciděkan Mons. Josef Stejskal oslaví 91. narozeninyMons. Josef Stejskal, arciděkan v Horní Polici, oslaví v pondělí 21. ledna 2013 významné životní jubileum – 91. narozeniny. Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant navštíví hornopolické arciděkanství v neděli 20. ledna. Bude tu rovněž sloužit mši svatou.

 

Mons. Josef Stejskal se narodil 21. ledna 1922 v Šitbořicích, na kněze byl vysvěcen 5. července 1949 v Brně. V letech 1951-1952 působil v Podmoklech, v letech 1952-1954 v České Lípě a od roku 1954 v Horní Polici.

Byl jmenován kaplanem Jeho Svatosti, je čestným kanovníkem litoměřické katedrální kapituly, v současné době rovněž excurrendo spravuje farnosti Jezvé a Žandov.

Přejeme Mons. Stejskalovi pevné zdraví a hojnost Božího požehnání.

 

Z historie poutního místa v Horní Polici:

Farní kostel v Horní Polici je připomínán již v roce 1291. Nynější poutní barokní chrám pochází z konce 17. století. V roce 1717 bylo započato s jeho přístavbami. Celý komplex budov, včetně křížové chodby, arciděkanské budovy a hřbitova, byl dokončen v roce 1725. Jeho budovatelem je vévoda Sasko-Lauenburgský Julius František a jeho dcera Anna Maria Františka,  velkovévodkyně Toskánská, někdejší majitelé panství v Zákupech u České Lípy. Stavbu projektoval a vedl architekt italského původu Giulio Broggio, dokončil ji jeho syn Octavio.

Poutní místo v Horní Polici bylo v roce 1736 povýšeno papežským Breve na infulované arciděkanství. Na jeho podkladě smí jmenovaný hornopolický arciděkan při slavných bohoslužbách užívat berlu (perm) a mitru (infuli) jako biskup nebo opat. Poutní svatyně sama je zasvěcena Navštívení Panny Marie.

Cenným pokladem zdejší svatyně je milostná soška Matky Boží. Je uložena ve vitríně na hlavním oltáři nad svatostánkem. Tato malá dřevěná soška byla někde poblíž České Lípy, anebo v jejím okolí vhozena do řeky Ploučnice. Proud vody ji připlavil do Horní Police a místo jejího nálezu je nyní osazeno Mariánským sloupem z pískovce. Rok nálezu se nedá přesně stanovit (zřejmě rok 1523). Byla prostřednicí několika desítek zázračných uzdravení a pomoci v nouzi.

 

21.1.2012_90

90. narozeniny Mons. Josefa Stejskala (2012). Foto: Jan Policer