Hospic sv. Štěpána koupí z daru polohovací lůžko

Jana Michálková 14.září 2009

Finanční dar ve výši 30 tisíc korun předali v pondělí 14. září zástupci Nadačního fondu Umění doprovázet Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích na nákup polohovacího lůžka pro oddělení sociálního bydlení. Celkem tak Nadační fond Umění doprovázet podpořil projekt sociálního bydlení v hospici částkou přes 270 tisíc korun.

Šest tzv. sociálních lůžek ve čtyřech pokojích vzniklo přestavbou podkroví hospice v loňském roce. „Nová služba je určena klientům, u nichž pominul důvod hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, ale kterým jejich zdravotní stav neumožňuje být sami ve svém domácím prostředí a nemají možnost využívat agenturu domácí péče,“ vysvětlil ředitel hospice Pavel Česal. Investice za zhruba 2,5 milionu korun byla uhrazena z darů převážně fyzických osob, několika právnických osob a prostředků nadací a nadačních fondů. V současné době jsou tímto způsobem jednotlivé místnosti vybavovány.

 

„Dnešních třicet tisíc korun je určeno na nákup jednoho elektrického polohovacího lůžka. Projekt sociálního bydlení jsme již podpořili částkou více než 270 tisíc korun. Nad rámec těchto finančních darů jsme pro hospic získali i obklady, dlažbu a elektrospotřebiče, kterými jsou tyto byty vybaveny,“ říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Umění doprovázet.

 

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích je nestátní zdravotnické zařízení, které slouží nevyléčitelně nemocným pacientům, většinou s onkologickým onemocněním, a jejich rodinám.

 

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v roce 2006. Jeho hlavním cílem je podpora hospiců a hospicového hnutí v České republice. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních.