Hospic sv. Štěpána nakoupí díky daru koncentrátory kyslíku

Jana Michálková, foto 21.ledna 2010

Hospic sv. Štěpána nakoupí díky daru koncentrátory kyslíkuFinanční dar ve výši 60 tisíc korun předali ve středu 20. ledna 2010 zástupci Nadačního fondu Umění doprovázet Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích. Ten z daru zakoupí koncentrátory kyslíku, které pomáhají těžce nemocným pacientům. Celkově nadační fond podpořil tento hospic téměř 440 tisíci korun.

Jedním z důležitých projektů Nadačního fondu Umění doprovázet je projekt Přístroje a zdravotnické pomůcky. „Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu. „Jedná se například o automatická polohovací lůžka, antidekubitní matrace, lineární dávkovače léků, oxygenátory, odsávačky, toaletní vozíky, chodítka, zvedací zařízení do vany a další pomůcky, dodává zakladatelka fondu. 

Hospic sv. Štěpána provozuje kromě lůžkové části také poradnu a půjčovnu pomůcek. Jedná se o službu, která umožňuje rodinám a blízkým starat se o nemocného pacienta v jeho domácím prostředí. „I přes velké množství pomůcek, které v půjčovně máme, jsou téměř všechny neustále zapůjčeny a nejsme schopni všem zájemcům vyhovět, říká Pavel Česal, ředitel hospice. „Největší zájem je právě o oxygenátory, kterých máme v současné době k dispozici devět a ty jsou neustále vypůjčeny, přiznává ředitel. „Díky daru Nadačního fondu Umění doprovázet můžeme zakoupit další dva přístroje, čímž pomůžeme vyřešit těžkou situaci klientů, kteří musejí být v současné době z důvodu okamžitého napojení na kyslík v nemocniční péči, vysvětluje Česal. 

V České republice zemře ročně téměř 30 tisíc lidí na nádorová onemocnění. Jenom 2 - 3 % jich však může využít kvalitní hospicovou péči. Dnes v České republice funguje celkem čtrnáct lůžkových hospiců, které však zcela nemohou pokrýt skutečnou potřebu hospicové péče u nás. Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích zahájil provoz v roce 2001 a v průběhu svého fungování poskytl své služby téměř 2100 nevyléčitelně nemocným pacientům (většinou s onkologickým onemocněním) a jejich rodinám (více na www.hospiclitomerice.cz). 

Nadační fond Umění doprovázet pomáhá hospicům již od roku 2006. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje nadační fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních (více na www.umenidoprovazet.cz). 

 

DSC_0619.JPG