Hospic sv. Štěpána slouží pacientům a jejich rodinám 14 let

Jana Michálková 3.února 2015

Hospic sv. Štěpána slouží pacientům a jejich rodinám 14 letHospic sv. Štěpána v Litoměřicích slaví v těchto dnech 14. výročí založení. Děkovnou mši svatou bude při této příležitosti sloužit dnes, v úterý 3. února 2015, v hospicové kapli biskupský vikář pro pastoraci a kapitulní kanovník Martin Davídek.

 

Litoměřický hospic byl slavnostně otevřen před 14 lety - dne 2. února 2001 zdejší kapli vysvětil a  první mši svatou v ní sloužil tehdejší litoměřický biskup Mons. Josef Koukl, první pacient byl na hospicové lůžko přijat 13. února.

Děkovnou mši svatou u příležitosti tohoto výročí měl dnes původně sloužit litoměřický biskup Jan Baxant, ale vzhledem k jeho onemocnění ho zastoupí biskupský vikář pro pastoraci a kanovník svatoštěpánské kapituly Martin Davídek.

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich rodinám paliativní léčbu a péči. „Zařízení má k dispozici 26 lůžek pro nemocné ve 24 pokojích. Ve všech jednolůžkových pokojích je možné na přistýlce ubytovat osobu blízkou. Od začátku existence doprovodili zaměstnanci hospice přes 3 500 nemocných, o které se stará zdravotnický tým složený z lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelek a pracovníků v sociálních službách a dalších specialistů. V loňském roce zde prožilo 274 klientů 6 493 dnů, uvedla Irena Vodičková, pracovnice PR.

Začátkem února, kdy Hospic sv. Štěpána slaví výročí svého otevření a zahájení činnosti a kdy si rovněž připomínáme Světový den nemocných (den památky Panny Marie Lurdské, 11. února), navštěvuje Mons. Jan Baxant hospic pravidelně, aby se tu setkal s pacienty a zaměstnanci a ve zdejší kapli sloužil mši svatou.

Duchovní službu v hospici zajišťuje děkan městské farnosti v Litoměřicích a kapitulní kanovník Józef Szeliga.

 

Bližší informace naleznete na www.hospiclitomerice.cz