Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích slouží nemocným již 17 let

Jana Michálková 6.února 2018

Děkovná mše svatá za 17 let existence Hospice sv. Štěpána a žehnání jeho prostor, hlavní celebrant mše svaté Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, koncelebrovali generální vikář Mons. Martin Davídek a děkan litoměřické městské farnosti a duchovní správce hospice J. M. can. Józef Szeliga, 6. února 2018, kaple Hospice sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Jana Michálková