Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích slouží pacientům už 10 let

Marie Koscelníková 31.ledna 2011

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích slouží pacientům už 10 letHospic sv. Štěpána, občanské sdružení v Litoměřicích si 3. února 2011 v 16.00 hodin při děkovné mši svaté v kapli hospice připomene 10. výročí svého otevření. Hlavním celebrantem bude biskup Jan Baxant.

 

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích si v letošním roce připomíná deset let svého provozu. Otevřen byl 2. února 2001, 13. února 2001 byla zahájena lůžková péče a v říjnu 2001 zahájila provoz poradna a půjčovna pomůcek. K dnešnímu dni služby hospice využilo 2 218 pacientů, kteří zde strávili 77 051 dní.

Při příležitosti desátého výročí otevření hospice budou probíhat i další akce: Dne 18. února 2011 od 20.00 hodin bude v sále Koliby v Litoměřicích 7. ples hospice nejen pro zaměstnance, dobrovolníky a dobrodince.

Dne 24. března 2011 od 15.00 hodin bude v kině Máj v Litoměřicích slavnostní setkání současných i bývalých zaměstnanců, členů sdružení, zástupců veřejného života, zástupců měst, vedoucích sociálních odborů a všech, kteří se na provozu hospice podílejí příspěvky, granty apod.
Z programu setkání: Promítání nového dokumentárního filmu režiséra Tomáše Škrdlanta, následovat bude beseda. Dalším bodem setkání bude autogramiáda knih Marie Svatošové „Kmotra na emailu a Moniky Markové „Sestra a pacient v paliativní péči.

Vedení hospice v rámci těchto oslav dále připravuje ještě dva benefiční koncerty.


Hospic je specializované nestátní zdravotnické zařízení poskytující pacientům  a jejich rodinám paliativní léčbu a péči. Jedná se o péči zaměřenou na předcházení utrpení a léčbu všech příznaků, které přináší život ohrožující nemoc.
Cílem
hospicové péče je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života a to jak v domácím prostředí, tak za hospitalizace.
Pro zajištění dobré paliativní péče v našem regionu, ale i širším okolí poskytuje Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích několik typů služeb:
Lůžkovou hospicovou péči
těm nemocným, kteří potřebují paliativní léčbu a z jakéhokoli důvodu nemohou být doma.
Sociální lůžka
pro klienty, u kterých díky zlepšení zdravotního stavu pominul důvod hospitalizace, ale nemohou se z vážného důvodu vrátit do svého přirozeného prostředí.
Kromě péče na lůžkách provozuje také Poradnu a půjčovnu pomůcek pro rodiny, které pečují o těžce nemocné v domácím prostředí.
Aby se myšlenky hospicové a paliativní péče dostaly k co nejširšímu okruhu lidí, provozuje také Edukační centrum.

Duchovní službou v hospici je pověřen katolický kněz R.D. Józef Szeliga, který slouží mši svatou v hospicové kapli vždy v úterý a sobotu od 16.00 hodin. Na požádání dochází za pacienty i mimo tuto dobu. Na přání jednotlivých klientů jsou samozřejmě k dispozici také duchovní jiných vyznání.