Hospic vybaví půjčovnu pomůcek o další polohovací lůžko a koncentrátor kyslíku

Marie Koscelníková 25.listopadu 2010

Hospic vybaví půjčovnu pomůcek o další polohovací lůžko a koncentrátor kyslíku Finanční dar ve výši 48 tisíc korun předali ve středu 24. listopadu 2010 zástupci Nadačního fondu Umění doprovázet Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích. Ten z daru zakoupí polohovací lůžko a koncentrátor kyslíku do půjčovny pomůcek. Celkově tak nadační fond podpořil tento hospic téměř 510 tisíci.

 

Jedním z důležitých projektů Nadačního fondu Umění doprovázet je projekt Přístroje a zdravotnické pomůcky. „Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají odstranit nejen bolest, ale také další nepříjemné symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění, což je v hospici jedním z prvořadých úkolů, říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu.

Snažíme se získávat finanční prostředky nejen pro již fungující hospice, ale především pro ty nově vznikající. Kromě toho také pomáháme rozšířit služby půjčoven, čímž přispíváme k rozvoji domácí hospicové péče a umožňujeme tak těžce nemocným pacientům trávit co nejdelší dobu své nemoci v domácím prostředí, mezi svými blízkými, kteří se o ně starají, dodává zakladatelka fondu.

Pomůcky půjčujeme již od roku 2001. Začínali jsme s několika přístroji, dnes jich máme kolem stovky, říká Pavel Česal, ředitel hospice. „I přesto jsou však téměř všechny pomůcky neustále zapůjčeny a nejsme schopni vyhovět všem zájemcům. Největší zájem je o automatická polohovací lůžka nebo koncentrátory kyslíku, které pomáhají pacientům lépe dýchat, dodává ředitel.

Kromě automatických polohovacích lůžek a koncentrátorů kyslíku zapůjčují v hospici i další pomůcky, které pomáhají těžce nemocným. Jsou to např. lineární dávkovače léků, antidekubitní matrace, odsávačky, toaletní vozíky nebo různá chodítka. Díky daru Nadačního fondu Umění doprovázet může nyní hospic doplnit půjčovnu o další polohovací lůžko a koncentrátor kyslíku.

V České republice zemře ročně téměř 30 tisíc lidí na nádorová onemocnění. Jenom 2 - 3 % jich však může využít kvalitní hospicovou péči. Dnes v České republice funguje celkem čtrnáct lůžkových hospiců, které však zcela nemohou pokrýt skutečnou potřebu hospicové péče u nás. Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích zahájil provoz v roce 2001 a v průběhu svého fungování poskytl své služby téměř 2350 nevyléčitelně nemocným pacientům (většinou s onkologickým onemocněním) a jejich rodinám (více na www.hospiclitomerice.cz)

 

Nadační fond Umění doprovázet pomáhá českým hospicům již pátým rokem. Byl založen 7. července 2006 za účelem podpory rozvoje hospiců a hospicového hnutí v ČR. V průběhu svého trvání poskytl lůžkovým hospicům téměř 1, 7 milionu korun. Od začátku roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje nadační fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních (více na www.umenidoprovazet.cz).

Kontakt:

Hana Haráková

předsedkyně SR NF UD

Tel.: +420 739 227 306

E:mail: info@umenidoprovazet.cz