Hromnice a svatoblažejské požehnání v Bohosudově

Milena Davídková 3.února 2023

V bohosudovské bazilice Panny Marie Bolestné sloužil R.D. Michael-Philipp Irmer spolu s farním vikářem R.D. Christopherem Cantzenem mši svatou ze svátku Uvedení Páně do chrámu. Na závěr bohoslužby pak uděloval svatoblažejské požehnání. Jáhenskou službu při mši konal Mgr. Jiří Breu. Svatý Blažeji, ochraňuj nás ode všech nemocí krčních a všeho jiného zla…

2. února 2023, bazilika Panny Marie Bolestné, Bohosudov

Foto: Irena Breuová