Hromnice u Všech svatých v Litoměřicích

Milena Davídková 2.února 2023

Letos se o svátku Uvedení Páně do chrámu konala v děkanském kostele Všech svatých mše svatá, kterou sloužil J.M. can. Józef Szeliga. Kázání měl Mons. Martin Davídek, který v závěru mše popřál otci Józefovi k 57. narozeninám, které na Hromnice slaví. Farníci děkanu Szeligovi k narozeninám věnovali nový ornát, který si vzal na tuto mši na sebe. Po skončení bohoslužby pozval otec Józef přítomné na litoměřické děkanství na malé občerstvení. Gratulujeme oslavenci.

2. února 2023, kostel Všech svatých, Litoměřice

Foto: Miroslav Jan Zukerstein